Історична довідка

 

Державна організація «Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України» (далі Відділення) є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, що перебуває у віданні Національної академії наук України і заснована на державній власності. Відділення створено у відповідності до постанови Президії Академія наук УРСР, Ради Київського ордена Леніна і ордена Жовтневої Революції державного університету імені Т. Г. Шевченка та Ради Київського ордена Леніна політехнічного інституту ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції від 20.02.1987 р. № 62 «О развитии сотрудничества научных учреждений АН УССР с Киевским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко и Киевским политехническим институтом им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции Минвуза УССР в области совместных научных исследований и подготовки специалистов для народного хозяйства» як Відділення цільової підготовки Київського університету імені Тараса Шевченка при Академії наук УРСР з метою організації цільової підготовки спеціалістів з підвищеним творчим потенціалом для установ Академії наук УРСР, а також для галузевих науково-виробничих об’єднань з метою забезпечення кадрового супроводження розробок Академії наук УРСР. Розпорядженням Президії НАН України від 27.03.09 №187 «Про зміну назви ВЦП» Відділення цільової підготовки Київського університету імені Тараса Шевченка при НАН України перейменовано у Державну організацію «Відділення цільової підготовки Київського університету імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України».
У своїй діяльності Відділення діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства України, Статуту Національної академії наук України, основних принципів організації та діяльності наукової установи НАН України.
Відділення створено та діє з метою організації цільової підготовки висококваліфікованих наукових кадрів з підвищеним творчим потенціалом для установ НАН України, вищих навчальних закладів, науково-виробничих установ та для забезпечення кадрового супроводження розробок НАН України, проведення наукових досліджень та доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.
Розпорядженням Президії НАН України від 24.07.2017 №461 «Про затвердження Статуту Державної організації «Відділення цільової підготовки Київського університету імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України»» затверджено Статут установи.
Відповідно до спільного наказу Національної академії наук України та Київського національного університету імені тараса Шевченка від 28.02.2014 року «Про вдосконалення роботи Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені тараса Шевченка при Національній академії наук України» у Відділенні було розпочато науковий напрям діяльності з метою забезпечення підготовки фахівців світового рівня для роботи в академічних та галузевих науково-дослідних установах і організаціях з актуальних напрямків науки та техніки. Протягом 2016-2019 у ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» (скорочена назва установи згідно з Статутом) виконувалися 29 науково-дослідних проєктів колективів науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України згідно з Розпорядженням президії НАН України від 12.06.2014 №382 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014-2015 рр.», з Розпорядженням президії НАН України від 14.07.2017 №436 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2017-2018 рр.», з Розпорядженням президії НАН України від 29.03.2019 №210 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2018-2019 рр.». За результатами досліджень складено 19 остаточних звітів.
Установа пройшла атестацію, що підтверджено постановою НАН України від 13.01.2016 № 7 «Про затвердження результатів державної атестації наукових установ НАН України по установах при Президії НАН України» і отримала категорію А з оцінкою 352 бали.
У 2019 році наказом Міністерства освіти і науки України №1520 від 05.12.2019 «Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави» ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» було включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво ДР №02761 від 05.12.2019).
Станом на 31.12.2019 структура ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» за штатним розписом складається з дирекції та науково-дослідної лабораторії з актуальних напрямів природничих та суспільних наук (Наказ №2 від 02.06.2014 «Про створення науково-дослідної лабораторії з актуальних напрямів природничих та суспільних наук у структурі ВЦП»).


2016 - 2019рр.
У 2016-2019 роках Відділення здійснювало свою діяльність з таких напрямів:
1) Цільова підготовка висококваліфікованих наукових кадрів з підвищеним творчим потенціалом для установ НАН України. За договорами цивільно-правового характеру (далі – ЦПХ) працювали викладачі-погодинники, співробітники інститутів НАН України:
– у 2016 всього 144, з них: 28 академіків, 80 докторів наук, 36 кандидатів наук;
– у 2017 всього 123, з них: 7 академіків, 20 членів-кореспондентів, 63 докторів наук, 33 кандидатів наук;
– у 2018 всього 121, з них: 7 академіків, 21 членів-кореспондентів, 61 докторів наук, 32 кандидатів наук;
– у 2019 всього 177, з них: 11 академіків, 22 членів-кореспондентів, 91 докторів наук, 53 кандидатів наук.
2) Проведення наукових досліджень з актуальних напрямів природничих та суспільних наук:
– у 2016 завершено 7 науково-дослідних проєктів, складено остаточні звіти. За договорами ЦПХ працювали 194 особи.
– у 2017 виконувалися 12 науково-дослідних проєктів, складено проміжні звіти. За угодами ЦПХ працювали 109 осіб.
– у 2018 завершено 12 науково-дослідних проєктів, складено остаточні звіти. За угодами ЦПХ працювали 103 особи.
– у 2019 виконувалися 10 науково-дослідних проєктів, складено проміжні звіти. За угодами ЦПХ працювали 104 особи.

Please publish modules in offcanvas position.