Співпраця

 

Співпраця з науковими установами в Україні

З метою розширення наукової співпраці Академії та Університету, підтримки молодих науковців установ НАН України та талановитих студентів старших курсів, які мають вагомі наукові результати, виходячи з необхідності підвищення ролі та виявлення перспективних майбутніх наукових керівних кадрів, а також підтримки наукових досліджень, які спрямовані на створення нових технологій, матеріалів, іншої наукоємної продукції, Відділення проводить починаючи з 2014 року конкурси проєктів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, під час виконання яких виступає у ролі координатора взаємодії між установами НАН України та факультетами та інститутами університету.

З 2016 по 2020 рік у виконанні НДР були задіяні установи НАН України:
• Інститут молекулярної біології і генетики НАН України;
• Головну астрономічну обсерваторію НАН України;
• Інститут магнетизму НАН України та МОН України;
• Державна установа “Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України”;
• Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України;
• Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;
• Інститут математики НАН України;
• Інститут прикладної математики і механіки НАН України;
• Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
• Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;
• Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України;
• Інститут молекулярної біології і генетики НАН України;
• Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
• Інститут фізики НАН України;
• Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України;
• Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України;
• Iнститут ботанiки ім. М.Г. Холодного НАН України;
• ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”;
• Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України;
• Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України;
• Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;
• Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України;
• Державна установа “Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України”.


Співпраця Установи з навчальними закладами

Головною метою діяльності ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» є спільна підготовка з основними кафедрами Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціалістів з підвищеним творчим потенціалом для установ НАН України, вищих навчальних закладів, науково-виробничих установ та для забезпечення кадрового супроводження розробок НАН України, проведення наукових досліджень та доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Протягом 2016-2020 у викладацькій діяльності були задіяні 192 науковці НАН України для читання спецкурсів (в середньому 150 курсів на навчальний рік) студентам старших курсів (середня кількість 500 студентів на навчальний рік) університету. Науковці викладають та є керівниками магістерських робіт у навчально-наукових центрах та на факультетах:
• ННЦ «Інститут біології та медицини»
• ННІ «Інститут геології»;
• механіко – математичному факультеті;
• фізичному факультеті;
• факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем;
• факультеті комп’ютерних наук та кібернетики.

Відповідно до спільного наказу Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 28.02.2014 року «Про вдосконалення роботи Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України» у Відділенні було вдосконалено науковий напрям діяльності з метою забезпечення підготовки фахівців світового рівня для роботи в академічних та галузевих науково-дослідних установах і організаціях з актуальних напрямків науки та техніки. Протягом 2016-2019 у ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» (скорочена назва установи згідно з Статутом) виконувалися 29 науково-дослідних проєктів колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно з Розпорядженням президії НАН України від 12.06.2014 №382 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014-2015 рр.», з Розпорядженням президії НАН України від 14.07.2017 №436 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2017-2018 рр.», з Розпорядженням президії НАН України від 29.03.2019 №210 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2018-2019 рр.». За результатами досліджень складено 29 остаточних звітів.

Please publish modules in offcanvas position.