Лабораторія

 

Науково-дослідна лабораторія з актуальних напрямів природничих та суспільних наук

Організаційна структура.
Основні напрями діяльності, галузі дослідження. Метою діяльності НДЛ є організація цільової підготовки висококваліфікованих наукових кадрів з підвищеним творчим потенціалом для установ НАН України, вищих навчальних закладів, науково-виробничих установ та для забезпечення кадрового супроводження розробок НАН України, проведення наукових досліджень та доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.
Основними завданнями лабораторії є:
а) Проведення спільних досліджень з актуальних напрямів природничих та суспільних наук з залученням до їх виконання студентів та аспірантів факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інститутів Національної академії наук України;
б) виконання спільних науково-дослідних робіт, що відповідають науковим напрямам ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України».
Відповідно до спільного наказу Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 28.02.2014 року «Про вдосконалення роботи Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України» у Відділенні було розпочато науковий напрям діяльності з метою забезпечення підготовки фахівців світового рівня для роботи в академічних та галузевих науково-дослідних установах і організаціях з актуальних напрямків науки та техніки.
Протягом 2016-2019 у ДО «ВЦП КНУ ім. Т. Шевченка при НАН України» виконувалися 29 науково-дослідних проєктів колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно з Розпорядженням президії НАН України від 12.06.2014 №382 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014-2015 рр.», з Розпорядженням президії НАН України від 14.07.2017 №436 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2017-2018 рр.», з Розпорядженням президії НАН України від 29.03.2019 №210 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт спільних колективів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2018-2019 рр.». За результатами досліджень складено 19 остаточних звітів.
Унікальність установи полягає в тому, що з моменту заснування академії наук України, науковці намагалися створити зв'язок освіти і науки - ця ідея знайшла своє впровадження з організацією Відділення, яке і стало цією ланкою. Відділення веде діяльність з метою створення зв’язку між освітою і наукою, які є невід’ємними частинами процесу по формуванню у студентів та молодих науковців науково-практичного світогляду в результаті підвищення їх загальноосвітньої підготовки. Завдяки діяльності ДО «ВЦП КНУ ім. Т.Шевченка при НАН України» Національна академія наук України має можливість залучати нові високо-кваліфіковані кадри із числа найкращих студентів КНУ ім.Т. Шевченка. Під час занять зі студентами старших курсів науковці академії мають можливість відібрати та залучити до дослідницької діяльності, а згодом до вступу в аспірантуру та на роботу в дослідницькі інститути професійно підготовлену молодь, що значно скорочує час адаптації у відповідному науковому закладі НАН України. Без оновлення кадрового складу для науки немає майбутнього. У рамках виконання спільного наказу Президії НАН України та ректора КНУ імені Тараса Шевченка „Про вдосконалення роботи ДО Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при Національній академії наук України” від 2014 року, факультети та інститути КНУ залучають до навчального процесу провідних членів НАН України для читання лекцій спеціальних курсів з актуальних напрямків сучасної науки. Основним завданням співпраці між академією та університетом є те, що наукові здобутки провідних вчених академії та їх практичне використання у виробництві, в суспільній практиці знайшли відображення в навчальному процесі у Київському університеті. Це дозволяє не тільки підвищити освітній рівень студентів старших курсів, а й підготувати останніх для роботи в установах академії та навчання в аспірантурі. Щорічно вченими академії та університету проводяться науково-практичні конференції та наукові школи-семінари, кожен рік виходять з друку спільно створені підручники, наукові монографії та методичні розробки. Показником успішної діяльності установи слугує статистика вступу до аспірантури установ НАН України випускників КНУ ім. Т. Шевченка, а саме:
у 2017 році – 77 випускників поточного року;
у 2018 році – 61 випускник поточного року;
у 2019 році – 75 випускників поточного року.
При виконанні спільних науково-дослідних проєктів науковців Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка студенти та аспіранти мають можливість приймати участь у міжнародних наукових конференціях, а саме: у 2017 році – приймали участь у 45 міжнародних конференція (в тому числі у 7 закордонних); у 2018 році – приймали участь у 32 міжнародних конференція (в тому числі у 2 закордонних); у 2019 році – приймали участь у 68 міжнародних конференція (в тому числі у 15 закордонних); у 2020 році – приймали участь у 35 міжнародних конференція (в тому числі у 7 закордонних).

 

Please publish modules in offcanvas position.