Список членів Вченої ради Установи

(поточні і колишні члени протягом останніх 5 років)

 

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання Установа, посада Напрям наукової діяльності, спеціальність* Термін повноважень (від/до)
Поточні члени
Загородній Анатолій Глібович (голова) академік НАН України, директор ВЦП

104 Фізика та астрономія;

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2016 - 2020
Булавін Леонід Анатолійович (співголова) академік НАН України, завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка

104 Фізика та астрономія;

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

111 Математика;

112 Статистика

2016 - 2020
Погорілий Анатолій Миколайович заступник директора ВЦП, член-кор. НАН України

105 Прикладна фізика та наноматеріали;

123 Комп'ютерна інженерія;

172 Телекомунікації та радіотехніка

2016 - 2020
Базилевич Віктор Дмитрович член-кор. НАН України, декан економічного ф-ту, КНУ імені Тараса Шевченка

051 Економіка;

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

073 Менеджмент;

075 Маркетинг;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2016 - 2020
Бугров Володимир Анатолійович (заст. голови) проректор КНУ імені Тараса Шевченка, доцент філософського факультету 031 Релігієзнавство;033 Філософія;034 Культурологія;052 Політологія;281 Публічне управління та адміністрування 2016 - 2020
Блюм Ярослав Борисович академік НАН України, директор Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України

101 Екологія; 

091 Біологія;

162 Біотехнології та біоінженерія;

206 Садово-паркове господарство;

224 Технології медичної діагностики та лікування

2016 - 2020
Валах Михайло Якович член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

104 Фізика та астрономія;

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2016 - 2020
Воловенко Юліан Михайлович професор, декан хімічного ф-ту, КНУ імені Тараса Шевченка 102 Хімія 2016 - 2020
Кальченко Віталій Іванович член-кор. НАН України, директор Інституту органічної хімії НАН України 102 Хімія 2016 - 2020
Конверський Анатолій Євгенович академік НАН України, декан філософського ф-ту, КНУ імені Тараса Шевченка

031 Релігієзнавство;

033 Філософія;

034 Культурологія;

052 Політологія;

281 Публічне управління та адміністрування

2016 - 2020
Костєрін Сергій Олексійович член-кор. НАН України, заступник директора Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

101 Екологія; 

091 Біологія;

162 Біотехнології та біоінженерія;

206 Садово-паркове господарство;

224 Технології медичної діагностики та лікування

2016 - 2020
Макарець Микола Володимирович професор, декан фізичного ф-ту, КНУ імені Тараса Шевченка

104 Фізика та астрономія;

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2016 - 2020
Остапченко Людмила Іванівна д.б.н., професор, директор Інституту біології, КНУ імені Тараса Шевченка

101 Екологія;

091 Біологія;

162 Біотехнології та біоінженерія;

206 Садово-паркове господарство;

224 Технології медичної діагностики та лікування

2016 - 2020
Чехун Василь Федорович академік НАН України, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

101 Екологія;

091 Біологія;

162 Біотехнології та біоінженерія;

206 Садово-паркове господарство;

224 Технології медичної діагностики та лікування

2016 - 2020
Яковенко Катерина Іванівна (секретар Ради) провідний інженер КНУ імені Тараса Шевченка   2016 - 2020
Колишні члени**

Please publish modules in offcanvas position.